(in Danish)

Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 8.30 til 10.00 holder Region Hovedstaden en morgenbriefing på Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10 i Havnerummet om et nyt nordisk projekt om Mobility as a Service (MaaS).

 

Målet er at skabe rammer for at de nordiske byregioner bliver førende i Europa, når det handler om nemt og smidigt at rejse på tværs af landegrænser og transportformer med udgangspunkt i den enkeltes transportbehov.

 

Projekt er udviklet i et partnerskab mellem offentlige og private aktører og løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022. Budgettet for projektet er 6. mio. kr., hvoraf Nordic Innovation (Nordisk Råd) har støttet med 3 mio. kr. og Region Hovedstaden med 750.000 kr. Undervejs vil en række nøgleaktører blive inviteret ind i arbejdet bl.a. med tests i Greater Copenhagen – og vi håber derfor morgenbriefingen vil have interesse.

 

Kl. 8.30 Velkomst og indflyvning / Jens Mandrup, formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden

 

Kl. 8.50 Det nationale adgangspunkt for trafikdata og MaaS / Morten Reimer KPMG

 

Kl. 9.10 Nordic Mobility Innovation Platform for new MaaS Solutions / Pekka Niskanen Kyyti Group (in English)

 

Kl. 9.30 UBIGO – MaaS in an end user perspective / Hans Arby UBIGO (in English)

 

Kl. 9.45 Spørgsmål og debat

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede, men af hensyn til plads og forplejning beder vi dig om at melde tilbage, om du kan deltage til Søren Bom soeren.bom@regionh.dk – gerne senest 23. september.

 

 

Om MaaS projektet

Det overordnede mål med at understøtte Mobility as a Service er at flere pendlere vælger at undlade bilkørsel helt eller delvist, hvis de bliver tilbudt attraktive alternativer, hvor de kan nemt og fleksibelt kan kombinere med offentlig transport, delebiler, bycykler og andet. Det vil understøtte målsætninger om mindre trængsel, grønnere mobilitet, samt sunde og aktive borgere.

 

Mobility as a Service er kun afprøvet få afgrænsede steder i verden, og de fleste steder har man haft fokus på at kunne foretage rejseplanlægning på tværs af mobilitetsformer, såsom offentlige transport, cykel og samkørsel. Det har man bl.a. forsøgt med Rejseplanen i Nordjylland. Derimod er det kun få steder, hvor det er lykkedes at samle en fælles betalingsløsning – evt. som abonnement – på tværs af mobilitetsformer.

 

Det nye nordiske MaaS projekt har netop til formål at skabe et fælles grundlag for MaaS på tværs af Norden. Det handler bl.a. om at skabe fælles åbne modeller for mobilitetsdata og billetkøb på tværs af kollektiv trafik, samkørsel, delebiler, bycykler, el-løbehjul og andre mobilitetsformer. Projektets løsning vil blive testet i Greater Copenhagen, som med to lande og et vivar af mobilitetsudbydere er oplagt geografi for et pilotprojekt.

 

Når fundamentet kommer på plads med standardiserede data og videresalg af billetkøb, vil det skabe mulighed for en række forskellige slags mobilitetsservices. Fx vil DSB og Skånetrafiken nemmere kunne lave fælles billetløsninger på tværs af sundet. Udenlandske MaaS-løsninger vil kunne tilbyde at man kan rejser i københavnsområdet med et mobilitetsabonnement der er købt i Helsinki. Billeasingaftaler og flybilletter vil kunne inkludere adgang til offentlig transport. Som blot et par få eksempler.

 

Partnerkredsen består af bl.a. ITS Nordics (en forening af offentlige og private organisationer, der arbejder med Intelligente Transport Systemer), forskningsinstitutterne RISE Viktoria og TØI og de private MaaS operatører Kyyti og Ubigo. Derudover er en lang række trafikselskaber inviteret ind i samarbejdet, herunder Movia, Rejseplanen, Samtrafiken, Ruter, Entur, HSL, CABonline m.fl.

Date/Time
tirsdag, oktober 1, 2019
08:30 - 11:00

Location
BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K
Danmark

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *